תאגידים

ומשפט מסחרי

משרדנו מנוסה במתן ייעוץ משפטי שוטף לתאגידים מסוגים שונים ומגוונים, לרבות חברות הזנק (Start-Ups), חברות ציבוריות, חברות ממשלתיות ורשויות ציבוריות.

 

כמו כן, משרדנו מלווה משקיעים, יזמים וחברות בעסקאות השקעה ובעסקאות מסחריות אחרות, הן בתעשיית ה-Hi-Tech והן בתעשייה המסורתית, וזאת החל משלב המו"מ ועד להשלמת ביצוע העסקה.

 

בנוסף לכך, משרדנו מורגל במתן ייעוץ משפטי לדירקטוריונים ולדרג ההנהלה הבכיר בכל הנוגע להיבטי ממשל תאגידי, ליישום התקנון ומסמכי ההתאגדות האחרים (ככל שקיימים), ולתחומי הפעילות השוטפים של התאגיד.