פרטיות, אבטחת מידע וסייבר

בחודש מאי 2018 נכנסו לתוקף התקנות הכלליות להגנת מידע של האיחוד האירופאי -The EU General Data Protection Regulation (GDPR). בכך החל, איפוא, שינוי מהפכני בכל הנוגע לרגולציית הפרטיות, ולאיסוף ועיבוד מידע באיחוד האירופאי עצמו וכלפי נתיניו. יצוין כי הוראות ה-GDPR עשויות לחול גם על חברות ישראליות המעניקות שירותים לנתינים אירופאים.

במקביל לכך, בחודש מאי 2018 נכנסו לתוקף גם תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017. מטרתן של תקנות אלה לעגן נורמות רצויות של אבטחת מידע, על מנת להגן על זכויותיהם של מי שפרטיהם כלולים במאגרי מידע. זכויות אלה עלולות להיפגע כתוצאה משימוש לרעה במידע הכלול במאגר הן על-ידי גורמים בתוך הארגון והן על-ידי גורמים מחוצה לו.

 

מכך ניתן להבין, שתחום עיסוק זה של הגנת הפרטיות מחייב לא רק בקיאות משפטית בהוראות החוק החדשות, אלא גם התמצאות, ידע והבנה בהיבטים הטכניים של טכנולוגיות מידע (Information Technology).

למשרדנו ידע ומומחיות בניהול הגנת סייבר ואבטחת מידע – הן בהיבטים הרגולטוריים והן באלו הטכנולוגיים של תחום עיסוק זה. אנו מספקים ייעוץ וליווי שוטפים לחברות וארגונים שונים, לצורך הכנתם להתאמה להוראות ה-GDPR ותקנות הגנת הפרטיות הישראליות. אנו מאמינים כי היום, יותר מתמיד, המידע של לקוחותינו הוא מקור כוחם, היתרון היחסי שלהם והמוניטין שלהם. לפיכך, ועל מנת לסייע בידם לשמור על כל אלה, אנחנו מעמידים לרשותם את מלוא הידע והמומחיות של משרדנו.