• SHCO

באזור חדלות-הפירעון 23.4.2020


חדשות

  • חברת התעופה וירג‘ין אוסטרליה, חברת התעופה השנייה בגודלה באוסטרליה, (מקבוצת Virgin) נכנסה להליך הבראה (administration), ופירמת רואי החשבון Deloitte נבחרה כבעלת התפקיד (administrator) (ראו עוד כאן).


  • ענקית קמעונאות אמריקאית נוספת, Lord & Taylor, בוחנת כניסה להליך חדלות פירעון לאחר שנאלצה לסגור זמנית את 38 סניפיה עקב התפרצות משבר הקורונה )(ראו עוד כאן).


  • מחלוקת חריפה בין נאמני ”הבימה“ לבין המנכ“לית לשעבר ונושאי משרה נוספים, בנוגע לאחריות להיקלעות התיאטרון הלאומי לחדלות-פירעון (ראו כאן).


  • מונו שני נאמנים לחברת בגיר גרופ, וביניהם מנכ“ל החברה (ראו כאן).


פסיקה


  • פר“ק (מחוזי ת"א) 14785-05-18 דרך התאנה בע"מ נ' כונס הנכסים הרשמי תל-אביב (8.3.2020) - בית המשפט המחוזי בתל אביב (כב‘ השופטת לושי-עבודי) התיר להמשיך לנהל הליך משפטי נגד החברה על אף היותה בפירוק, וזאת מן הטעמים הבאים: (1) מדובר בתביעה לסעדים הצהרתיים; (2) אי-מתן ההיתר יגרום למבקשים עיוות דין; (3) עניינה של התביעה במחלוקת עובדתית מורכבת שאין מקומה להתברר במסגרת של תביעת חוב או בקשה למתן הוראות (להחלטה המלאה).


  • רע“א 313/20 חכם נ' מור נרדיה, מפרק (13.4.2020) - גם החלטה זו עוסקת בפרשת ”דרך התאנה“, והפעם בטענת רוכשי דירות כי הם בעלי זכות קניינית בהחזרי מע“מ הנובעים מביטול הסכמי המכר עימם בטענה שהיוו ”נכס מכביד“. בית המשפט העליון (כב‘ השופט יצחק עמית) קבע, כי נושה שיש לו טענות בדבר זכות קניינית או מעין קניינית זכאי להעלות טענות אלה בפני בית המשפט של פירוק, ולא ניתן לחייבו בהגשת תביעת חוב למפרק. כמו כן קבע בית המשפט, כי הדרך הדיונית לבירור טענות אלה היא במסגרת בקשה למתן הוראות (להחלטה המלאה).

2 צפיות0 תגובות