• SHCO

האם ביטקוין הוא מטבע?


בע"מ 11503-05-16 קופל נ' פקיד שומה רחובות דן בית המשפט המחוזי מרכז בשאלה האם ביטקוין נחשב מטבע לעניין פקודת מס ההכנסה. בית המשפט השיב על השאלה האמורה בשלילה, תוך קביעה שביטקוין אינו נכנס תחת הגדרת המונחים "מטבע" או "מטבע חוץ" שבחוק בנק ישראל. כמו כן קבע בית המשפט, כי מטבע הביטקוין אינו מהווה הילך חוקי. לבסוף קבע בית המשפט, כי תכליתה של ההוראה בסעיף 9(13) לפקודת מס ההכנסה הינה מניעת מיסוי על רווחים שאינם משקפים שינוי בכוח הקנייה. לעומת זאת, עלייה בשער הביטקוין כן משקפת שינוי בכוח הקנייה, וגם מן הטעם הזה אין להחשיב את הביטקוין כמטבע. לקריאה נוספת...

15 צפיות0 תגובות