• SHCO

האם מחאת הפרטיות נותנת את אותותיה?


יש הטוענים שפרשת Cambridge Analytica שבה הייתה מעורבת חברת פייסבוק ושבמסגרתה מידע על משתמשיה הגיע לידי חברת הייעוץ הפוליטי, הציתה את מודעות הציבור לנושא הזכות לפרטיות (ראו מאמר במגזין wired). ייתכן שתימוכין לכך ניתן למצוא בהכרזתה של חברת Apple, ולפיה האפשרות החדשה שהשיקה לרישום וכניסה לאתרים ולאפליקציות עם ה-Apple ID לא תשמש לאיסוף מידע על פעילות המשתמשים באותם אתרים ואפליקציות. לקריאה נוספת...

7 צפיות0 תגובות