• SHCO

האם ניתן להפוך חברה לפרטית באמצעות סעיף 350 לחוק החברות (במקום הצעת רכש מלאה)?בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע, שניתן להשתמש במנגנון הקבוע בסעיף 350 לחוק החברות כמנגנון חלופי לסעיף 336 לחוק המסדיר את הפרוצדורה של הצעת רכש מלאה. התנאי לכך הוא הצגת מידע מספק בפני בית המשפט של ההסדר, באופן שיאפשר לבית המשפט לקבוע שתנאי ההסדר אכן הוגנים כלפי בעלי מניות המיעוט שמניותיהם נרכשות בכפייה. סטנדרט הביקורת של בית המשפט יהיה הסטנדט המחמיר של הגינות מלאה. בהחלטתו זו סטה בית המשפט המחוזי מן ההחלטות בפר"ק (מחוזי ת"א) 35560-08-10 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ נ' בעלי המניות בחברה (פורסם בנבו, 7.11.2010); פר"ק (מחוזי חי') 61472-01-17ואמניס תרפיוטיקס בע"מ נ' כונס נכסים רשמי מחוז חיפה והצפון (פורסם בנבו, 9.4.2017).


ת.א. (מחוזי ת"א) 65628-12-19 תמדא בע"מ נ' ממונה על חדלות פירעון מחוז תל אביב (פורסם ביום 16.2.2020)

4 צפיות0 תגובות