• SHCO

המדריך לבעלי עסקים בקשיים - משבר הקורונה

אלו ימים קשים ומאתגרים במיוחד.

אמנם המשק ידע תמיד טלטלות ותקופות שבהן עסקים התקשו, אך תקופה כזו שבה קיפאון עסקי פוקד את העולם כולו בבת אחת – לא ידענו בעת המודרנית.

המחנק התזרימי ואי-הודאות מכניסים בעלי עסקים רבים לא רק למצוקה פיננסית אלא גם לבלבול, לבהלה ולקושי אישי רב. על מנת לנסות ולסייע בהתמודדות עם קשיים אלה, מצאנו לנכון לרכז בפניכם, בעלי ומנהלי עסקים המצויים בקשיים, 8 "כללי זהב" שעשויים לסייע לכם בקבלת החלטות. אנו מקווים שתמצאו בהם תועלת. להורדת המדריך

134 צפיות0 תגובות