• SHCO

התאמתה של תביעה נגזרת לחברת מעטים ו/או לחברה שהפסיקה את פעילותה.


בית המשפט המחוזי קבע, כי יש לבחון האם אישור הגשת התביעה הנגזרת ישרת את טובת החברה, בשים לב לכך שבחברות מעטים קיימת נטייה לעירוב בין האינטרסים האישיים של בעלי המניות לאינטרסים של החברה. כאשר מדובר בחברה שהגיעה לסוף דרכה, על בית המשפט לשקול מספר שיקולים בהכרעתו אם תביעה נגזרת היא ההליך הראוי. מדובר בשיקולים הבאים: (א) יתרון לקיומו של הליך קולקטיבי; (ב) אפשרות החייאת פעילות החברה; (ג) הגורם אשר הביא להפסקת פעילותה של החברה; ו-(ד) יעילות הדיון. בית המשפט דחה את הבקשה בקובעו שתביעה נגזרת לא תשרת את טובת החברה, בשים לב לכך שהמבקש אינו מתכוון להחיות את פעילות החברה, כי לברה יש שני בעלי מניות בלבד וכי עילות התביעה שייכות למבקש ולא לחברה.


תנ"ג (מחוזי ת"א) 41104-06-17 אלפונסו נ' ד"ר יעקב רפאל (פורסם ביום 6.2.2020)

15 צפיות0 תגובות