• SHCO

כיצד יש לפרש חוזה עסקי?

עודכן ב: 22 אפר 2020

בית המשפט העליון קבע שיש להעניק מעמד כמעט מכריע ללשונו של חוזה עסקי.


חוזה עסקי נערך על ידי אנשי עסקים מנוסים, שחזקה עליהם כי הם בקיאים ומנוסים באופן הניסוח של מסמכים משפטיים, ולכל הפחות יכולים להסתייע בעורכי דין. אין הצדקה לכך שבית המשפט ינסה "לנחש" את כוונתם של הצדדים, והסכנות הטמונות בניסיון להרהר אחר

לשונו הברורה של חוזה עסקי עלולות לעלות על היתרונות שעשויים לצמוח מכך.


ע"א 9025/17A.T.S Investments Inc נ' Segal Group (Dresden) GmbH and Co.KG (פורסם ביום 19.2.2020).


לפסק הדין המלא.

1 צפיות0 תגובות