• SHCO

מהו סטנדרט הידיעה המחיל אחריות על נושאי משרה ביחס לדיווחים בשוק המשני?

עודכן ב: 22 אפר 2020ע"א 7510/15 ברנדיס נ' בבילון בע"מ (15.3.2017)

בית המשפט העליון קבע, כי כאשר מדובר בדיווחים בשוק המשני סטנדרט הידיעה המחיל אחריות על נושאי המשרה הוא כזה של ידיעה בפועל או עצימת עיניים. כמו כן קבע בית המשפט, כי על החברה ועל נושאי המשרה לדווח גם על הפרה מצד החברה של חוזים שהיא צד להם, גם אם הדבר עלול "להעיר דובים מרבצם", במקרה שאותה הפרה עלולה לפגוע בחברה וכתוצאה מכך בציבור משקיעיה. לקריאה נוספת...

6 צפיות0 תגובות