• SHCO

עד ארבעה משפטים על ארבע החלטות משפטיות
חדלות פירעון

מינוי נושא משרה כנאמן לחברה בצו פתיחת הליכים

בית המשפט קבע, כי למרות שדיני חדלות הפירעון החדשים מאפשרים מינוי נושא משרה כנאמן, אין לעשות זאת כדבר שבשגרה. הנסיבות המצדיקות מינוי נושא משרה כנאמן הן כאלה שבהן הוכח צורך ממשי בשימור שדרת הניהול בחברה, להבדיל מטענות כלליות בדבר היכרותו של נושא המשרה עם פעילות החברה או בנוגע למשך הזמן שיידרש לנאמן ניטרלי ללמידת פעילות החברה ועסקיה.


חדל"ת (מחוזי ת"א) 16190-06-20 וו.אס.אי וול סטריט ישראל בע"מ נ' הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי-מחוז מרכז (פורסם ביום 11.6.20)


כתבו עלינו11 צפיות0 תגובות